top of page

"Under overflaten"

Comb1- 2500 px hi.jpg

Installasjon til maleriet omfatter marin søppel plukket i strandkanten i Kroksbukta på Berger ved Drammensfjorden/Oslofjorden 12 april 2022. Dette er det samme stedet som ses i maleriet, som er sted for helårsbading. Maleriet er et portrett fra bading på Krok i mars 2022. Det vakre stedet, isbading og engasjement i forsøpling som tema, er satt sammen for å tydeliggjøre realiteten som befinner seg under vann lokalt. 


Tilstanden i Oslofjorden formidlet av Oslo Friluftsråd i Svelviksposten den 24.3.2022:

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå og er på tilbakegang, likeså med tareskog og ålegrasenger, hvor fisk og annet liv vokser opp.

Marin forsøpling og mikroplast har negative konsekvenser for dyrelivet.

I mange bukter er oksygennivået i bunnvannet så lavt at alt liv dør ut.

Miljøgifter gjør at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises.

Kilde: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv/ Klima- og Miljødepartementet

IMG_20220415_113707_edited.jpg
bottom of page