Temaer

 

For meg handler kunst om engasjement, og jeg jobber med temaer jeg mener er viktige å belyse.

Jeg ønsker at kunst jeg skaper, skal kunne være tilgjengelig for folk flest og at det oppleves som nært.

Jeg tenker kunst er forbeholdt alle.

 

Flere temaer vil komme etter hvert som jeg produserer.

1616346462284.jpg