top of page

Temaer 

For meg handler kunst mye om engasjement, og jeg jobber med temaer jeg mener er viktige å belyse.

Som for eksempel verdien av beitedyr på utmarksbeite! 
Ja, jeg er opptatt av norsk matproduksjon, og følger du meg i sosiale medier, så deler jeg litt tanker omkring tematikken innimellom.
Telemarkskua er et eksempel på husdyr og beitedyr som er fantastisk godt egnet til å nyttiggjøre seg gress i terreng som blir til førsteklasses råvarer i andre enden. Beitedyr utnytter naturressurser, holder kulturlandskapet åpent og sørger for biologisk mangfold i naturen.
Dette er verdier som fortjener en pensels oppmerksomhet!


Utgangspunktet for engasjementet er basert på egne erfaringer, sammen med en kjærlighet for landet vårt. 
 

bottom of page