top of page

"One world one love"

One world one love 2020 50x60 cm.jpg

Dette er et maleri av to gode venninner.

Deres skjønnhet i kontraster og samspillet mellom de to kvinnene både fanget og inspirerte. I februar i 2020 startet jeg på maleriet "One world one love". Etter hvert som jeg jobbet med maleriet, fikk det større betydning etter at George Floyd ble drept av en hvit politimann.

Rasediskriminering ble satt på dagsorden.

Maleriet forsterker flere samfunnsaktuelle temaer som; hvor viktig samhold er, likeverd, respekt, historie og ubevissthet overfor privilegier. Alle disse temaene ga en form for ny motivasjon til arbeide videre, med å belyse ulike viktige tema. Dette motivet rommer så utrolig mye og setter et søkelys på globale utfordringer i samtiden. Om du går riktig så nærme, kan du skimte verdenskartet i bakgrunnen av de to kvinnene. Symbolikken ble formet, også gjennom nyhetsbilde. Fargebakgrunnen i maleriet er blodrødt. Den blodrøde fargen kan symbolisere vold, sårbarhet, diskriminering, hat og død, men også kjærlighet, revolusjon og glede.

Bildet kan fortelle noe om rasehatet som har eksistert siden europeerne fant Amerika og brukte afrikanere som slaver for å bygge opp dagens Amerika. Det er viktig å anerkjenne denne brutale historien.

Likevel er maleriet mitt aller mest fremtidsrettet.

Fortidens avtrykk vil alltid følge oss, men jeg tenker at det er hvordan vi velger å ta den med oss inn i framtiden, som virkelig betyr noe. 

Kontrasten lys/mørkt er brukt gjennom de to kvinnenes hårfarge og hudfarge. Håret deres er flettet sammen, slik at de er knyttet til hverandre. Olivenbladene som er festet i håret symboliserer fred og samarbeid.

Over hodet på den mørkhudede kvinnen flyr en hvit fredsdue, som et symbol for at målet om å oppnå fred og forsoning ikke er nådd enda. Nettopp fordi rasehatet krever mye holdningsarbeid og endringer både på et lokalt-, nasjonalt- og internasjonalt nivå - på veldig mange plan. Blomsten "betlehemsklokken" som er plassert i håret på den lyshudede kvinnen, vitner om uskyld og ærlighet, men også håp og tilgivelse. De hjerteformede øredobbene- og linjene i gull symboliserer det å vinne noe. I denne sammenheng handler det om å vinne kampen mot rasehat og forhindre diskriminering av ulike folkegrupper.

Når motivet med tiden vokste seg så stort i betydning, ble det å gi bildet en tittel en utfordring som jeg ikke ønsket å løse alene. Derfor valgte jeg å ta med publikum på bestemmelsen av tittel. Det som ble utslagsgivende, var en tittel som oppsummerer alle temaer som blir berørt.

Vi må jobbe for at flere mennesker får oppleve kjærlighet og inkludering for den de er, da vil kanskje hatet miste sin grobunn etter hvert.

Som Nelson Mandela sa det:

«As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same».  

Maleriet er et oljemaleri i størrelsen 50 x 60 cm og er til salgs. Du finner mer informasjon i menyen under "portrett".

bottom of page