top of page
PleinAir og landskapsmaleri

Plein air er en fransk betegnelse for det å utføre et maleri utendørs og i friluft, der og da. Poenget er å "fange" lyset og fargene innenfor et gitt tidsrom.

Dette er veldig god trening og har blitt praktisert både før og etter impresjonismen som kunstepoke.

Her ser det malerier fra kunstner opphold i Lofoten juni 2022.

bottom of page