top of page

"Framtid?"

IMG_20210325_152337_edited_edited.jpg

Utgangspunktet for dette bildet er et foto tatt i en bygård i Oslo, hvor modellen er en ung kvinne. 

Dette er et oljemaleri på linlerret i størrelsen 70 x 90 cm.

Stemningen kan virke litt gammeldags, inntil orkideen i vinduet og mobiltelfonen observeres. Komposisjonen, lyssettingen, undringen som henger i luften, roen i rommet og uttrykket til denne unge kvinnen, kan sette i gang mange spørsmål hos mottakeren.

Harriet Backers «Blått interiør» fra 1883 har gradvis og underveis i maleprosessen, fått en plass og smeltet inn i mitt bilde. Det finnes to tidsperspektiver i bilde "Framtid?".

Det ene er nå i den effektiviserte, industrialiserte og materialistiske samtiden (2021), hvor det som foregår i verden preger unge menneskers valg av vei. Det andre knyttes til år 1883 og fram til i dag. For hva har egentlig skjedd i utviklingen av samfunnet gjennom alle disse årene?

 

Bildet kan gi inntrykk av en stemning preget av innadvendthet og ro, der det ikke finnes en handling i vanlig forstand. På den annen side har bildet potensielt mange temaer som åpner for spørsmål knyttet til nåtiden og framtiden. Maleriet med en ung kvinne avbildet, representerer samtiden, samfunnet og hennes medmennesker. Det er flere spørsmål som henger i luften: Hva lengter hun etter? Dagdrømmer hun? Er det noe hun observerer utenfor vinduet? Hva er bak henne? Eller kanskje hun er ensom? Er det en fremtid i sikte? Er det håp i en tid med miljøutfordringer, pandemi og økonomisk usikkerhet? Har hun utfordringer vi ikke ser? Har hun mistet noen? Eller vet hun akkurat hvor hun er i livet, hvor hun skal, men bare avventer?

Alle disse spørsmålene kan det være grunn til å stille seg selv, når stearinlyset bak henne er slukket og siste røyken fra dette lyset ebber ut i rommet. Veggen bak henne er naken, noe som kan vitne om en underlig tomhet. Kontrastene av lys i bildet sier oss kanskje noe om kontrastene i livet. Om hvordan det kan være fra det dype mørke til det lette lyse. Ansiktet er stramt og alvorlig, men likevel så er hun rak i ryggen og med hodet hevet.  Dette er en ung kvinne ikledd en kjole, oppsatt hår og neglelakk. Vinduet og gardinen er ikke helt loddrett, men skjev. Mobiltelefon og bærbar PC vitner om vår tid. Kanskje er dette en sterk kvinne? Eller kan det være en fasade hun gjemmer seg bak?

Signaturen er inspirert av Harriet Backers signatur på «Blått interiør». Det ligger også en personlig dimensjon knyttet til hennes gjennombruddsbilde, da jeg for litt over tre år siden tok valget om å følge kunsten selv. Hun er et forbilde. Dette maleriet blir dermed et bidrag til å løfte frem hennes innsats som en fremragende kvinnelig billedkunstner i et mannsdominert samfunn i 1883.

bottom of page